Andres Ammas: 10 soovitust tulevasele haridusministrile

1. Õpetaja palga stabiilne tõus ja arusaadav palgaskeem.

Õpetaja palk ei pea tõusma ministri armust ja võimuparteide lahkusest mitte enne valimisi, vaid koalitsioonilepingus kokku lepitult vähemalt 10% aastas.

2. Klassijuhataja tasu alammäär 10% õpetaja miinimumpalgast + lisatasu olenevalt õpilaste arvust klassis.

Pole mõtet kõnelda ilusaid sõnu väärtus- või kodanikukasvatusest ja suhtlemisoskuste arendamisest, kui me ei tõsta kasvatust põhikoolis esikohale. Ja on suur vahe, kas klassis on 4 või 24 last.

3. Põhikooli õppekava ja gümnaasiumi kohustuslike kursuste mahu vähendamine kolmandiku jagu.

Vaatamata eelmiste ministrite algatatud õppekavareformile on õpitava sisu ikka üle paisutatud. See pärsib loomingulist lähenemist ja uute põnevate õppemeetodite proovimist ning röövib koolirõõmu.

4. Algatada kampaania „Matemaatika – see on imelihtne”.

Kuni matemaatika on paljudele lastele juba 5.–6. klassis vastik ja veerand õpilastest 9. klassi eksamil läbi kukub, pole Eesti riigil innovaatilist tulevikku loota. Presidendi kõnest või akadeemikute manitsustest on vähe. Vaja on Tiigrihüppe-laadset massiivset kogu riiki hõlmavat kava. Ekspertidel tuleks tõsiselt kaaluda nn laia ja kitsa matemaatikakursuse otstarbekust gümnaasiumis. Lõpetada tuleb enesepettus 9. klassi eksamil läbikukkunute kiire järeleksami näol. Aastate jooksul puudu jäänud teadmisi ei ole võimalik omandada kolme päevaga!

5. Anda igale põhikooli lapsele võimalus osaleda tasuta vähemalt ühes huviringis.

Eestis on veel kahjuks omavalitsusi, kes ei toeta oma valla lapse õppimist maakonnakeskuse muusikakoolis. Ka spordis ei tohiks ala valikut määrata vanemate rahakott.

6. Kehtestada rangem vastuvõtu kord gümnaasiumi astumisel.

Õppimine gümnaasiumis tähendab valmistumist kõrghariduse omandamiseks, mitte lapsepõlve pikendamist nn sotsiaalgümnaasiumis. Liiga vähe õpilasi läheb pärast 9. klassi kutset õppima ja liiga palju valib mugavusest või vanemate auahnusest gümnaasiumi. Ainult veenmisega seda suhet ei muuda. Vaja on otsustavaid meetmeid kuni kõigi gümnaasiumide riigistamiseni..

7.Muuta rahastamissüsteemi erivajadustega laste õpetamisel.

Ei tohiks olla vahet, kas väikeklassis on 3 või 4 last. Olen omal nahal kogenud, et abiõpetajata oli erivajadustega laste koolis võimatu anda isegi kolmest õpilasest koosneva 1. klassi muusikatundi.

8. Taastada nõue, et riigieksamilt saab läbi vähemalt 20 punktiga.

Riigikogu tööõnnetust, mis kehtestas eksami sooritamise piiriks 1 punkti, tõrgub terve mõistus tänini tunnistamast.

9. Võtta õpikute kirjastamine ja õpetajate täiendkoolitus riigi sihtasutuste kätte.

Elu on näidanud, et riigil ministeeriumi näol pole jätkunud hoobasid neis valdkondades tegutsejate saamahimu ohjeldamiseks.

10. Riigistada vene koolid.

Ei ole võimalik luua kõigis vene koolides Eesti riigile lojaalset suhtumist, kuni Keskerakond sellele kohalike omavalitsuste kaudu vastu töötab.

Allikas: Vabaerakond

Veel lugusid

Kommentaarium on suletud