Helle Kullerkupp: Kärbest ja poliitikut tapetakse ajalehega

Kirjutama ajendas mind kolmapäeva õhtune ( 21.01) ETV saade Ringvaade. Saatejuht M. Reikop intervjueeris  Hea Valimistava Valvurit  Alari Rammot. Arutelu käigus laimati ja irvitati korduvalt Saue linnapea üle, nimetades teda „ ilusaks vuntsiks“, „modelliks“  ja kõige lõpuks veel vallavanemaks. Saatejuht peaks materjali ette valmistama ja endale selgeks tegema, kellest juttu tuleb ja Reikopi irooniline küsimus „ Kes see veel on?“ näitab saatejuhi isiklikku suhtumist antud persooni. Tuntud homoaktivist Rammo möönis küll kohe saate alguses, et ühel hetkel tulevad isiklikud väärtushinnangud ka valimiskampaaniale hinnangu andmisel mängu. Aga tekib küsimus: kas inimene, kes ei tea isegi erakondade nimesid, kellele ta hinnangut annab, saab ikka usutavalt valimiskampaaniale hinnanguid anda?

Riigitelevisiooni saatejuhina oleks pidanud esitlema antud isikut ja teemat korrektselt, lugupidamisega ja head ajakirjandustava järgides. Saue linnapea Henn Põlluaas on kahe lapse isa ja rahva poolt kahel korral tagasi valitud oma ametisse. Peale selle on ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige ja kauaaegne kaitseliitlane.

Valimiskampaaniate halvustav pingerida ja valitud näited oli eriti läbinähtavad ja kallutatud. Saue linnapea pilt oma linna lehes uue aasta tervitusena  linnarahvale ei ole kindlasti ebaeetiline või tavatu kui. Kindlasti ei ole see jõhkram hea tava rikkumine kui Reformierakonna esimehe poolt tellitud ja maksumaksja rahadega kinnimakstud Ämari lennurajal jalutamine, mis Rammo tabelis oli vähem taunimisväärsel kohale paigutatud. Hea valimistava valvamine on hea valvamine, isegi kui loll valvab, kuid kas see riigi poolt kinni makstud asutus saab ikka tõemeeli ausat valvamist läbi viia?

Pärnu Postimees avaldas ka 21.01 kõikide erakondade täisnimekirjad ja Pärnumaa inimeste nimed olid kenasti esile tõstetud teise trükivärviga, kuid heatahte avalduse rikkus viimasel  lehel arvamusveerus kellegi (peatoimetaja?) isiklik arvamus, et Pärnumaa kandideerijate nimekirjas leidub „ kummalisi kummitusi“. Tekib küsimus, mis õigusega annab isiklikke hinnanguid palgatöötaja avalikus ruumis?

Kahjuks on Eesti Vabariigis kujunenud olukord, kus ühtesid võib tümitada ja laimata igal tasandil, kuid igasugu autorollotajad, feebitajad ja ärmatajad elavad laia elu edasi ja ootavad, et asjad aeguvad ja selleks korraks on oht vastutuse kandmisest möödas.

See, mida meedia lubab endale enne valimisi, oma väljaütlemistes ja hinnangutes, on hämmastav. Olen sageli mõelnud, miks ajakirjandus lubab endale käitumist, kus hinnangud lähtuvad ajakirjanike isiklikest antipaatiatest või toimetuse poolehoiust mõnele võimuerakonnale. Heal juhul võib mustatud ja laimatud isik pöörduda oma pretensiooniga avaliku sõna nõukogu poole, kuid arutamine ja otsuste tegemine võtab aega, uued pommuudised tulevad peale ja kusagil leheservas avaldatud vigade paranduse nupuke või vabandus jääb üldjuhul tähelepanuta. Kuid inimese nimi on määritud ja sellise negatiivse emotsiooni olukorras tekib ka  tervisekahjustusi. Kahjuks on tavalised inimesed väga tundlikud sellistes situatsioonides, kuid tõelised kurjategijad vilistavad meedia tähelepanu peale. Pealegi on krimiuudistes enamjaolt ainult eesnimi ja keda see huvitab, on ta Mari või Jüri. Paljudele inimestele on avalikkuse tähelepanu ebamugav ja piinlikusse olukorda sattudes võib suures stressi olukorras inimene siit ilmast lahkuda. Tavaline on, et avalikkuse ebameeldiva tähelepanule keskmesse sattudes, kaotab sellisesse olukorda sattunud inimene ka töökoha.

Näiteks: Mitte ammu kaotas oma töökoha 30 aastase staažiga naistearst, peale RMK Estonia laimuartiklit (artikli ebaeetilisust tunnistas ka avaliku sõna nõukogu). Tallinna Ülikooli kõrgharidusega laborijuhataja vallandati järgmisel päeval peale Nelli Teataja kõmuartiklit. Pealtnägija ühte saatesse sattus tahtmatult kristliku maailmavaatega õpetaja, kahjuks teda meie hulgas enam ei ole.

Olen mõnda aastat olnud Konservatiivse Rahvaerakonna liige ja näinud, kuidas see erakond on inimeste tahte ja abiga üles ehitatud riismetest, mille jätsid endised Rahvaliidu juhid maha, kui erakonnast enam midagi võtta ja varastada polnud. Nähes inimeste õiglustunnet ja tahet oma kodumaa heaks midagi ära teha, olen veendunud, et valija ei ole rumal, ta võib olla küll pika vinnaga, kuid asjad liiguvad. Pärnumaalt liitub erakonnaga igal nädalal 3- 5 inimest ja see juba näitab, kuidas inimesed hoolivad oma maast ja riigist

Meediale tahan meelde tuletada, et EKRE ei ole väike rahvaerakond, vaid liikme arvult neljandal kohal oma ligi 8000 liikmega, eespool sotse ja kohe IRL järel. Selle fakti vastu eksitakse nii raadios, TV-s kui trükimeedias. Sellist faktiviga ja pealiskaudsust ei tohiks olla.

Lõpetuseks Steve Jobsi mõistukõne:

“Guru küsis õpilastelt, kas nad oskavad öelda, millal lõpeb öö ja algab hommik. Õpilased pakkusid mitmeid vastuseid, kuid Guru lausus: “ Öö on lõppenud ja hommik alanud siis, kui te nähes teist inimest, tunnete ära, et ta on teie õde või vend. Kui te seda ei suuda, siis pole suurt tähtsust, kas päike on tõusnud või ei, sest tegelikult kestab pime öö”.

Head tahet ja õigeid valikuid soovides,
Helle Kullerkupp
EKRE Pärnumaa ringkonna esimees

Veel lugusid

Kommentaarium on suletud