Jüri Derkun: KGB ja GRU Eestis

19. juunil kavatses kohus vabastada vahi alt kaks putinliku „viienda“ kolonni juhti, Saltõkovid, isa ja poeg. Tõele au andes, neid ei hoitud vahi all mitte selle pärast, et püüdsid ära hoida riiki ja elanikke võimalikust „katastroofist“, vaid lihtlabase eelarveliste vahendite kõrvale toimetamises.

Lõpuks on ometi putinoidide vargused ka Eesti patriootidele pinda hakanud käima. Politsei oli sunnitud avama nende suhtes kriminaaltoimiku, kuna jäid  vahele banaalse vargusega. Nende kasutuses oleva „Noorte Keskusele“ ning samuti  „Narkomaaniaga võitlemise keskusele“ riiklikud, välismaa fondide, eelkõige Venemaa rahad, kasutati heldelt oma „püha perekonna“ hüvedeks.

Juba kümme aastat tagasi ajakirjanik Svetlana Loginiva paljastas J. Saltõkovi, kuidas „Narkomaaniaga võitlemise keskusele“  eraldatud rahad „pestakse puhtaks“, korraldades kick-boxingu võitlusi. Viimaste korraldamisega tegeleb J. Saltõkovi semu Sergei Tulski. Eksisteerib isegi video,mida ka kohtus on esitatud, millel (hiljem soos uputatud saadik Knjazev) teatab avalikult, et J. Saltõkovi sõber Tulski tappis oma äripartneri, saades teada, et tema valduses on 480 000 krooni. Raha muidugi varastas ta ära.

Seda, kui palju raha kremli sabarakud on ära varastanud, ei avalikustata. Kuid kahtlemata need summad on naeruväärsed võrreldes nendega, mida kõrvaldatakse oma kasuks nende tshekistlike-oligarhide peremeeste poolt. Kuid see polegi oluline. Varas on varas!

Mõlemad Saltõkovid olid Kohtla-Järve linna volikogu liikmed, Keskerakonna liikmed. Savisaare erakond on ainukene Euroopas, millel on koostöö leping putinliku Ühtse Venemaa parteiga. Isegi Mari Le Penil pole sellist lepingut, kuigi nii nagu ka Savisaar, saab ta raha Putini käest.

Juri Saltõkov on Nõukogude Armee kaadri ohvitser. Afganistanis oli erisalkade juht, määratuna NSVL GRU poolt. Ta on kõrgekvaliteediline spetsialist sissi ja diversiooni operatsioonide läbiviimiseks vaenlase tagalas. Peale Eesti Vabariigi taasiseisvuse välja kuulutamist sai J. Saltõkov kodakondsuse teadmata teenete eest. Samal ajal oli endistel nõukaaegsetel sõjaväelastel raskusi saada mitte vaid kodakondsust, vaid ka elamisluba.

Eesti riik andis GRU eriväelasele sooja koha jõustruktuurides, vaatamata sellele, et selline ametikoht nõuab riigi keele teadmist, mida J. Saltõkovil ei ole. Tal polnud üldse mingit ettekujutust uurija tööst, ometi määrati ta keskuurimisbüroo vanemuurijaks. Ühtlasi anti talle võimalus „kasvatada“ vene noorsugu võitluskunstide klubis „Rovestnik“ Kohtla-Järvel.  Selle klubi tegevust kureerib Saltõkov siiani, juba üle 20 aasta. Tuleb märkida, et loodud polnud mitte vene traditsioonidele põhinevad võitluskunstide grupid, vaid just idamaised, et kasvatada õpilastes sõnatut allumist õpetajale., s.t. Saltõkovile, endisele GRU eriüksuslasele. Teine seltsimees, Putin, on siiski arvamusel, et „endisi“ pole olemas.

Kui Igores, kus FSB „katuse“ all, toimus „balti riikide kaasmaalaste“ kogunemine ning kus arutati „Narva vabariigi“ loomist, räägiti tugevatest „antifashistlikest“ jõududest, mis on suutelised tagama „korra“ nende tegevusel. Jutt käis nimelt Saltõkovi ründemeestest, keda ta on „kasvatanud“ üle 20-ne aasta. Nende arvukus ulatub juba sadadesse.

Pole raske ette kujutada, kuidas „MEIE VENEMAA SADAMA“  kaudu Sillamäel, hakatakse sisse smuugeldama relvastust ning ka GRU eriüksuslasi erariietes. Koos nendega meil  elavad kõiksugused ebardid tekitavad esimeste poolt juhitud kaose nagu Ukrainas. Vabatahtlike värbamisega tegelevad kremli „antifashistid“ Linter ja Reva, kes kuuluvad Rogozini „Venemaa Internatsionaali“ juhtkonda ja juba omavad kogemust märulite korraldamisega Eestis.

Muide Reva külastas Eestis viimati 9.mail, kohtus kellega vaja. Jutt käis siis sellest, kuidas kiiremini tirida Saltõkov vahi alt välja. Eelmisel korral juurdlusorganid keeldusid Saltõkovide vabastamisest üsna tõsisel põhjusel: kartuses, et juurdlusalused sunnivad tunnistajaid „tantsima“ nende pilli järgi.

Saltõkovi kureeritud „Narkomaania profülaktika keskuse“ kontrollimisel avastasid peaepidemioloog Nelli Kalikova ja Ida-Virumaa sotsiaalosakonna juht Merike Peri, et seal ei toimu üldse mingit tööd. Narkoprobleeme Kohtla-Järvel ei lahendata kuidagi ja inimesed pöörduvad oma probleemidega kas Narva või Tallinna vastavatesse asutustesse. Nii Kalikova kui ka Peri arvates selle „keskuse“  töö ei kannata mingit kriitikat. See, millega seal tegeletakse on vaid noorte aja sisustamine, kuid mitte kuidagi ei ole „narkomaania profülaktika“ – oli lühike kokkuvõte. Millega täpselt Saltõkovid noorte aeg sisustasid, polnud kontrollijad kursis.

Kui rääkida ausalt, siis seal kasvatatakse putinjugendeid! Kattes ennast narkomaania vastu võitlemise legendiga, korraldatakse treeningkogunemisi ja reise välismaale. Eriti tähelepanuväärsed on kogunemised endises sõjaväe baasis Kotlõ, Kingissepa rajoonis, Leningradi oblastis.

Peale toda kontrolli teatas Juri Saltõkov otse meedia vahendusel, et kuulutab sõja igaühele, kes hakkab „valama pori“ tema „keskusele“ või mustab linnavalitsust.

Eesti peaepidemioloog sai soovituse mitte „torkida“ Saltõkovi, sotsiaalosakonna juhataja sai oma „peapesu“. Ajakirjanikud jäid vait. Mitte ainult sellepärast, et Saltõkovide seljatagust kindlustavad kohalikud kolloborandid, kelle taga on Moskva, Kreml, Lubjanka. On veel ka GRU majorile ustavad „reegliteta võitlejad“. On olemas juhitavad kriminaalid, kelle teeneid tchekistid meelsasti kasutavad.

Kirde-Eestis mäletatakse veel hästi mis juhtus Rusakoviga. Ta arreteeriti Saltõkovi ja tema käsilaste poolt keskuurimisbüroost. Sisuliselt sooritas Saltõkov inimröövi. Peale seda Rusakov kadus, kuid kaheksa kuud hiljem leiti tema moondunud laip ühes mahajäetud kaevanduses,koos veel seitsme samuti lagunenud laibaga. Asja „uuris“ keskuurimisbüroo. Ainult Putini Venemaal ja „sõltumatus“ Eestis on võimalik see, et röövija „uurib“ röövitud  ja mõrvatud inimese asja.

Kogu Eestis leidus vaid üks kohtunik, kes astus selle ebaõigluse vastu, sisuliselt süüdistades Saltõkovi ja tema mentidest käsilasi mõrva sooritamises.

Peale Rusakovi laiba leidmist kiirustas keskuurimisbüroo teatama, et tegemist on mingi tundmatu grupeeringu arvete õiendamisega. Ainult, et samas kohas leiti ka Vassili Nazõralijevi laip, teiste hulgas. Nii Rusakov kui ka Nazõralijev olid Antikommunistliku Allianssi juhid. Rusakovi ülesanne oli side pidamine kremli vastaste natsionalistidega, Nazõralijev pidi koordineerima juba niigi antinõukogulikult meelestatud Eestis oleva tatari kogukonna tegevust.

Sisuliselt käib jutt poliitilistest mõrvadest. Vastavalt KGB/GRU tavapraktikale likvideeriti kremli vastaste liidrid. Koos keskuurimisbüroo töötajatega võttis Rusakovi likvideerimisest osa ka endine Eesti regionaalse julgeoleku osakonna juhataja, nüüd vanglas karistust kandev, A. Dressen.

Saltõkov pole mingi närune spioonikene Dressen! Saltõkov kuulub „puutumatute kasti“. Kui selliste peale isegi suurte raskustega õnnestub avada mingi kriminaalasi, siis kohtunikud mõistavad nad alati õigeks. Nii olid õigeks mõistetud nn „Pronksi öö“ korraldajad, nii mõistetakse õigeks ka teised Kremli mõjuagendid.

Hiljuti mõisteti õigeks Savisaare „rahakott“ N. Ossipenko. Looduses olematute teede ja tänavate „remont“, mida teostas mitmete aastate jooksul Ossipenko firma, kõrvaldas omakasu saamise huvides selleks eraldatud raha. See ei olnud eesti kohtunikele piisav põhjus kriminaalsüüdistuse esitamiseks. Järelikult „pole olemas ka korruptsiooni ahelat“, mida juhivad kremlimeelsed,tagades kogu seda kriminaalset äri. Ossipenko on mõistetud õigeks. Tema advokaat valmistab ette hagi Eesti riigile kohtukulude, advokaadi tasu, moraalse ja materiaalse kahjude hüvitamiseks.

Muide, uurija võttis Ossipenko vahi alla, kuid kes siis lubab „puutumatut“ panna vangi. Kohtunik vabastas ta esimesel võimalusel. Valimised olid ju tulemas ning „rahakott“ oli Savisaarele vajalik vabaduses.

Saltõkovi poeg on ka vabastatud hiljuti, kuigi seoses teise menetlusega. Ta vahistati baari lähedal seoses vastuhakuga politseile ja politseiniku löömisega näkku. Kõik on etteaimatav ja ette prognoositav.

Arvatavasti Kremli „viienda kolonni“ juhid lastakse kõik vabadusse, analoogselt Ossipenkoga. Viimane vabastati vahetult enne valimisi, teised lastakse vabadusse vahetult enne veriste märulite korraldamist.

Samal ajal on Moskvas Savisaare sõbralik partei „Ühtne Venemaa“  tõstatanud küsimuse Duumas , kaasates VF prokuratuuri,  kolme Balti riigi eraldumise legitiimsusest NSVL-st.

„Novorossija“ projekt suletakse.

Ees ootab uus platsdarm!

NB! Kiidetud Eesti e-riigis polnud võimalik leida tõlkimise hetkeks  mingit märki kohtu otsuse kohta Saltõkovi suhtes.

 

Jüri Derkun

Veel lugusid

Kommentaarium on suletud