Priit Kärsna: Eesti suurim julgeolekurisk on harimatud inimesed

Omavalitsused ootavad haridus- ja teadusministeeriumilt selget ja arusaadavat koolide rahastamise mudelit.

Läheneb uus, 2015. aasta. Valitsus on välja kuulutanud, et alates uuest aastast kasvab täiskoormusega õpetajate miinimumpalk 800 eurolt 900 euroni e 12,5%.
13. detsembril kirjutas Rasmus Kagge, et Eesti suurim julgeolekurisk on harimatud inimesed. Olen kahe käega nõus selle mõtte poolt hääletama. Samuti usun, et omavalitsustel on sarnaselt keskvalitsusega soov tõsta õpetajate palka. Küll on omavalitsused jätkuvalt häiritud viisist, kuidas viimasel kahel aastal haridusraha jagatakse.

Läbi ajaloo on kehtinud lihtne põhimõte – keskvalitsus eraldab omavalitsustele haridustoetust, mis mõistliku koolivõrgu korral tagab piisavad vahendid direktorite, õppealajuhatajate ja õpetajate palgakulu ja koolituse katmiseks. Kohalikud omavalitsused katavad aga muu personali palgad ja kulud hoonetele. Üheskoos rahastatakse koolitoit ja õppevahendid.

Kuni 2013. a kehtis omavalitsuste ja ministeeriumi vahel kokkulepitud rahastamismudel, mis võttis arvesse olemasolevat koolivõrku, õpilaste jaotust klassidesse ning õppekava. Selle mudeli puhul oli võimalik aru saada, missuguse kooli pidamist keskvalitsus toetab ja missuguse kooli pidamine on omavalitsuse eralõbu.

Eelmine haridusminister, kes muuhulgas soovitas õpetajatel politseisse pöörduda, et palgaraha kätte saada, nimetas vana mudelit läbipaistmatuks ja lubas kehtestada uue lihtsa ja arusaadava mudeli. Tulemuseks oli aga “Tambovi konstantidel” arvutatud “must kast”, mille loomist läbirääkimiste laua taga omavalitsustega pole isegi arutatud.

Omavalitsused lootsid, et uue ministri tulekuga pöördub omavaheline suhtlus tagasi normaalsetesse rööbastesse ja rahastamine mõistuse piiridesse, kuid paraku tuli sügavalt pettuda. 2015. a rahastamine on veelgi segasemaks muutunud. Ei ole võimalik aru saada, mis on rahajagamise arvutuste taga ja kust koefitsiendid üldse tulevad.

Võrreldavate õpilaste arvude puhul on mõnel omavalitsusel 2015. a toetus tugevalt kasvanud (võrreldes 2014. a), teistel omavalitsustel vastupidi langenud. Näiteks Mikitamäel on langenud õpilaste arv 35-lt 32-le, toetus on vastupidi kasvanud 16% e üle 10 000 euro, Pajusis aga on õpilaste arv kahanenud 35-lt 34-le ja toetus on hoopis vähenenud 2% e 1200 eurot. Kõlleste vallas on õpilasi 61 asemel 62 ja toetus on kasvanud 15% e üle 18 000 euro, samas Aegviidu vallas on kasvanud õpilaste arv 63-lt 64-le, aga toetus on kasvanud juba 29% e ligi 33 000 eurot. Jne, jne. Loe ja imesta!

“Tore lugu” on ka koolijuhtide palgaga. Kuni 2013. a sügiseni olid koolide töötajate koosseisud riiklikult määratud, enam ei ole. Kuni 2013. a kehtis reegel, et kuni 100 õpilasega koolis on vähemalt 1 direktori-õppealajuhataja ametikoht, 101-200 õpilase korral vähemalt direktor ja lisaks pool õppealajuhataja kohta, mis on igati loogiline. Vigalas aga on näiteks kahe kooli peale kokku 140 õpilast.

Õpilaspõhine koolijuhi tasu (millele on lisatud küll ühekordne tasandussumma 2015. aastaks) on 12 890 eurot. See tähendab, et isegi kui meil oleks 1 põhikool, saaks kuus direktorile ja 0,5 õppealajuhatajale kokku maksta brutopalka 800 eurot e täistöökoha tasu oleks 533 eurot. Samal ajal on õpetaja palk 900 eurot. Selge on see, et ministeerium on lükanud ühepoolselt koolijuhtide rahastamise lihtsalt arvestatavas osas omavalitsuse õlgadele.

Ma soovin, et ministeerium selgitaks avalikkusele lihtsas ja arusaadavas keeles, mis olid need üllad eesmärgid, mille nimel tänane supp on kokku keedetud. Ma soovin, et ministeerium selgitaks sisuliselt ja arusaadavalt õpetajate ja koolijuhtide palga kujunemist tänases “mustas kastis”.

Ma ei saa aru, miks prügikasti visati toimiv mudel, mille muutmisega oleks olnud võimalik koolivõrgu kujunemist vajadusel ümber suunata. Ka täna pole hilja, et ministeerium lõpetaks õpetajatele jõuluvana mängimise ja istuks omavalitsustega ühise laua taha, et leppida kokku kõigile arusaadavas rahastamismudelis.

Allikas: Vabaerakond

Veel lugusid

Kommentaarium on suletud