Sergei Metlev: Kreml võtab eestlased sihikule

Endise kaitsepolitsei töötaja Uno Puuseppa väidetav riigireetmine põhjustab õigustatud küsimuse, kas Eesti on piisavalt kaitstud vaenuliku mõjutustegevuse eest. Selgelt on väljaloetav uudne propagandistlik võte, mille eesmärk on kõigutada eestlaste usku Eesti riiki ja demokraatiasse. Kaotus selles infosõjas oleks sama, mis 1939. aastal Nõukogude Liidu survele järele andmine ja Eestisse punaarmee baaside lubamine.

Venelaste asemel eestlased

Tegemist oli ilmselt erioperatsiooniga, sest luureteenistused oma agente niisama ei avalikusta. Koosmõjus kaitsepolitseinik Eston Kohveri röövimisega Eesti–Vene piiril on nähtavalt tegemist  eesti rahva turvatunde ja enesekindluse otsese kahjustamise sooviga.

Me oleme harjunud pöörama tähelepanu venekeelsetele inimestele suunatud ajupesule, kuid alahindame seejuures Kremli soovi veenda ümber ka põliselanikke, et  kindlustada oma positsioone nii Eestis kui ka teistes riikides. Moskva seltsimehed teavad, et Eesti meedia võtab asja tõsiselt ja toodab sel teemal palju materjali. Pronksiööl kukuti läbi ega suudetud  venekeelset elanikkonda tõsiselt üles kütta. Seega tuntakse vajadust töötada järjest rohkem põliselanikega.

Üldiselt võttes edastatakse meile järgmine sõnum: Eesti on USA taldu lakkuv ebaõnnestunud riik, mis ei ole reaalselt valmis enda eest seisma. Meie nõrgaks kohaks on tõepoolest vahest kõikuv usk, et kas ikka suudame suurte ja võimsate omavolile vastu panna.

Eesti on siiani kriisidest väärikalt väljunud – nagu pronksiöö – peamiselt tänu inimeste tahtele riigi eest seista. Seda tahet meilt püütaksegi ära võtta. Kindlasti me näeme veel, kuidas hakatakse Eesti õõnestamise eesmärgil vaikselt ära kasutama meie sotsiaalseid probleeme. Väga keeruline on eristada, kus lõpeb ülivajalik aus debatt ja kus algab mõjutustegevus. On hädavajalik neid piire tundma õppida.

Vene riigikanali NTV skandaalses süžees rõhutati, et Puusepp tegutses “natsistliku korra” vastu ainult patriootlikest tunnetest kantuna ja ühtegi senti küsimata. Vaadake, eestlased, teie endi rahva esindajad meelsasti reedavad teie “natsistliku” valitsuse! Midagi on mäda selles väikses banaanivabariigis. Ehk siis vajutatakse loomulikele ideoloogilistele erimeelsustele ühiskonnas. Üks osa sellest tegevusest on ka riigiorganite võimetuse tõestamine, demokraatliku korra naeruvääristamine lootusega tekitada suuremat ebakindlust.

Ei koostööle Sputnikuga!

Meediaklubi Impressum, mille külalised saadetakse regulaarselt riigist välja (viimati Itaalia kremlimeelne poliitik Giulietto Chiesa), on loodud selleks, et veenda ümber just Eesti ajakirjanikke ja avaliku elu tegelasi.

Tuleb meelde, kuidas ühel rahvusvahelisel üritusel astus minu juurde Venemaa saatkonna nõunik ja hakkas põhjalikult seletama, miks Eesti demokraatia on võlts ja Venemaa oma vaatamata kõikidele probleemide palju ehtsam. Tema järeldused olid vastuvõetamatud, kuid tema informeeritus meie siseprobleemidest muljetavaldav. Selle pealesunnitud vestluse põhiteesid meenutavad vägagi riigireetmisega seotud inforünnaku sõnumeid.

Mida antud olukorras teha? Esiteks mitte kaotada enesekindlust. Julgeolekuvaldkonnas on tehtud vigu. Kapo endise peadirektori Raivo Aegi ametialase vestluse lekitamine paneb kodanikke tõsiselt muretsema meie vastuluure võimekuse osas. Kuid ei tohi lasta võõrriigil kahjustada meie turvatunnet. Kahtlen sügavalt, et Puusepa kangelasteod olid tõepoolest nii silmapaistvad, nagu Vene telekanal seda kirjeldas.

Ühiskonnana me aga peaks suutma ennast psühholoogiliselt kaitsta. Ei ole mõtet ära keelustada Venemaa Sputniku kanalit, mis kavatseb edastada propagandat eesti keeles (oodata on ilmselt dokumentaalseeriat Puusepaga peaosas). Õigem oleks kehtestada sotsiaalse sallimatuse režiim isikute suhtes, kes teevad selliste meediaasutustega koostööd. Venemaa peab meiega sõda inimeste meelsuse eest ja meil ei jää midagi muud üle, kui ennast kaitsta.

Allikas: Vabaerakond

Veel lugusid

Kommentaarium on suletud